Zadanie domowe z dnia 18 listopada 2023

  1. Nauczyć się czytać dwie zwrotki wiersza pt.”Święto Dziękczynienia” str. 61
  2. Ćw. 2 str.62
  3. Ćw. 4 str.63
  4. Ćw. uzupełniające – rzeczowniki (2 Kopie)