Zadanie domowe z dnia 17 lutego 2024

  1. Przygotować się do dyktanda – str.134 (pierwsza zwrotka)
  2. Nauczyć się czytać – str.134 (druga zwrotka)
  3. Ćwiczenia gramatycze i ortograficzne (2 kopie)