Zadanie domowe z dnia 17 lutego 2024 r.

Język polski:

  1. Dokończ ćwiczenia od strony 133 do 135 (większość wykonane na lekcji).
  2. Na podstawie filmu, informacji z książki oraz kopii otrzymanych od nauczyciela, napisz charakterystykę głównej bohaterki, Ani. Charakterystyka powinna zawierać wygląd postaci, cechy charakteru oraz ocenę postaci.

Geografia:

  1. Przygotuj plakat o wybranym mieście Polski. Wszystko co powinien zawierać plakat znajdziesz w książce z geografii, ćwiczenie 2 s. 51. Przygotuj się do ciekawej prezentacji. Termin oddania- 2 marca.