Zadanie domowe z dnia 16 marca 2024r.

Język polski : Proszę wykonać ćwiczenia na podstawie karty pracy opracowanej w klasie ( 3 kopie)

Historia ( obowiązuje na sobotę 6 kwietnia 2023r.).Proszę przygotować się do testu ( pytania pomocniecze zostaną przesłane).