Zadanie domowe z dnia 16 marca 2024

  1. Ćw. 4-6 str.116
  2. Zadanie 5 str.158 (książka)
  3. Nauczyć się jednego przysłowia (dowolnie wybranego) str.159