Zadanie domowe z dnia 16 marca 2024 r.

  1. Dokończ ćwiczenia od s.154 do 157 – większość wykonana na lekcji.

Geografia:

  1. Ćwiczenie 1 s. 54.