Zadanie domowe z dnia 15 kwietnia 2023

Termin wykonania: 22 kwietnia, 2023
  1. Nauczyć się pisania oraz czytania tekstu z literką Ż. (kopia)
  2. Przygotować się do dyktanda str. 188 (Czytanka)