Zadanie domowe z dnia 14 października 2023 r.

Język polski:

  1. Napisz ogłoszenie, w którym zachęcisz ludzi do pomocy Jankowi np. w zbiórce pięniędzy na zakup skrzypiec lub podarowaniu mu skrzypiec. Wzór ogłoszenia znajdziesz w książce na stronie 39. Proszę, aby ogłoszenie było napisane na kartce.
  2. Uzupełnij ćwiczenia ze strony 41.