Zadanie domowe z dnia 13 stycznia 2024r.

Język polski : Proszę dokończyć ćwiczenia str. 124-126

Historia: Przygotować się do testu