Zadanie domowe z dnia 13 kwietnia 2024

  1. Nauczyć się czytać wiersz pt. “Koziołeczek” str.171
  2. Ćw. 9 str. 140 (krzyżówka) + wpisać do tabelki poniżej 10 dowolnych wyrazów z literką Ż
  3. Ćw. uzupełniające (1 kopia)