Zadanie domowe z dnia 13 grudnia 2023

  1. Ćw. 5, 6, 7 str. 82
  2. Nauczyć się czytać str.103
  3. Ćw. uzupełniające (2 kopie)