Zadanie domowe z dnia 12 stycznia 2024 r.

Język polski:

  1. Naucz się pięknie czytać opowiadanie tylko ze strony 100.
  2. Uzupełnij zadanie ze strony 103.
  3. Dokończ ćwiczenia od strony 105 do 106.

Historia:

  1. Uzupełnij ćwiczenie 2 strona 47.