Zadanie domowe z dnia 12 listopada 2022

Termin wykonania: 19 listopada, 2022
  1. Ćwiczenie 9 i 10 str.73
  2. Ćwiczenie liczby mnogiej (dwie kopie)
  3. Nauczyć sie na pamieć jednej zwrotki wiersza pt. “Polsko” : dziewczynki pierwsza zwrotka, chłopcy druga zwrotka.