Zadanie domowe z dnia 11 marca 2023r.

Termin wykonania:

Język polski: Proszę napisać rozprawkę na temat: Dlaczego warto kontynuować naukę w polskiej szkole, w klasie licealnej? ( informacje o tym, jak piszemy rozprawkę znajdziemy na str. 175,176.

Historia: Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni ( karta pracy)