Zadanie domowe z dnia 11 marca 2023

Termin wykonania:
  1. Ćwiczenie 9, 10. Str.174-175
  2. Potrenować literkę Ł i nauczyć się czytać tekst z literką Ł (kopia)
  3. Ćwiczenie uzupełniające (kopia)