Zadanie domowe z dnia 11 marca 2023 r.

Termin wykonania:

Język polski:

  1. Naucz się pięknie czytać fragment na czas ze str. 170.
  2. Test z pisowni miesięcy i dni tygodnia.
  3. Uzupełnij ćwiczenia od str. 174 do 177.

Historia:

  1. Zapamiętaj wiadomości z lekcji.
  2. Uzupełnij ćwiczenia: 4 str. 78, 5 i 6 str. 79.