Zadanie domowe z dnia 11 lutego 2023 r.

Termin wykonania: 18 lutego, 2023

podręcznik str. 39

drzewo genealogiczne, Święta Rodzina -kopie do kolorowania