Zadanie domowe z dnia 11 lutego 2023

Termin wykonania: 18 lutego, 2023
  1. Ćwiczenie 6 str.161
  2. ćwiczenie 8 str.162
  3. Przygotować się do dyktanda: Fale płyną jak dawniej…. Wiatr powtarza piosenkę. Jaki herb ma Warszawa? Syrenkę.
  4. Ćwiczenie uzupełniające (kopia)