Zadanie domowe z dnia 11-04-2023

  1. Czytanka str. 52-53 – przeczytaj i rozwiąż 4 zagadki
  2. Kopia 1 -“Wystrzegaj się” – przeczytaj kilka razy i zapamiętaj.
  3. Kopia 2 – z rozsypanki wyrazów ułóż zdania i pokoloruj każde zdanie innym kolrem.