Zadanie domowe z dnia 10 lutego 2024r.

Język polski: Proszę dokończyć ćwiczenia str. 155-156.

Geografia ( obowiązuje na 24 lutego): str. 46