Zadanie domowe z dnia 10 lutego 2024

  1. Nauczyć się czytać str. 106-107
  2. Ćw. 6 str. 94
  3. Ćw. uzupełniające (dwie kopie)