Zadanie domowe z dnia 10 grudnia 2022r.

Termin wykonania:

Język polski: Proszę wykonać ćwiczenie 6 ze strony 93

Geografia: Proszę przeczytać rozdział 5 ( Niziny Środkowopolskie).