Zadanie domowe z dnia 10-21-2023

  1. Przeczytaj tekst ze zrozumieniem i zrób rysunek (kopia).
  2. Przygotuj się do dyktanda Str. 41