Zadanie domowe z dnia 1 marca 2024 r.

Język polski:

  1. Dokończ ćwiczenia od strony 148 do 150.
  2. Naucz się czytać opowiadanie ze s. 144 (fragment w ramce).
  3. Pamiętaj o prezentacji projektu z geografi (osoby, które nie przyniosły).