Zadanie domowe z dnia 09 marca 2024

  1. Nauczyć się czytać tekst z książki ćwiczeń str. 108 (Obok domu babci…..)
  2. 2. Ćw. uzupełniające (2 kopie)