Zadanie domowe z dnia 09 grudnia 2023

  1. Nauczyć się czytać wiersz pt. “Wieczór Wigilijny” str.92 : Dziewczynki – pierwszą i drugą zwrotkę, chłopcy – trzecią i czwartą zwrotkę, ostatnią zwrotkę wszyscy.
  2. Uzupełnić dwie kopie ćwiczeń.
  3. Zaprosić rodziców na szkolną Wigilię w dniu 16 grudnia 2023.