Zadanie domowe z dnia 07 stycznia 2023

Termin wykonania: 15 stycznia, 2023

1. Powtórzyć czytanie str.111

2. Ćwiczenie 7 str.128-129

3. Ćwiczenie uzupełniające (kopia) – nazwy dni tygodnia oraz nazwy miesięcy