Zadanie domowe z dnia 04 lutego 2023

Termin wykonania: 11 lutego, 2023
  1. Ćwiczenie 8 a, b, c str.155
  2. Ćwiczenie 9 str.155
  3. Ćwiczenie uzupełniające – zmiękczenia wyrazów (kopia)
  4. Przeczytać tekst piosenki pt. “Płynie Wisła płynie” str.140
  5. Nauczyć się na pamieć jednej zwrotki piosenki str.140: I zwrotka – dziewczynki, III zwrotka – chłopcy