Zadanie domowe z dnia 02 marca 2024

  1. Nauczyć się czytać wiersz pt. “Wiosna” – str.146 (Dwie pierwsze zwrotki – dziewczynki ; druga i trzecia zwrotka – chłopcy).
  2. Ćw. 2 i 3 str.104
  3. Ćw. uzupełniające (1 kopia)