Zadanie domowe z dnia 01 kwietnia 2023

Termin wykonania: 15 kwietnia, 2023
  1. Nauczyć się pisać i czytać tekst z literą G (kopia)
  2. Ćw. 7. str.202
  3. Ćw. uzupełniające (dwie kopie)