Zadanie domowe z 4 lutego

Termin wykonania:

Podręcznik do literatury: str. 114- 115, ćw. I, II, III; ćw. 1, 2 na str. 115 proszę wpisać do zeszytu; str. 115, ćw. 3 i 4 (w podręczniku)