Zadanie domowe z 23 marca 2024

  1. Nauczyć się czytać wiersz pt. “Wielkanoc” str. 166
  2. Ćw. 4 str.120 (dokończyć)
  3. Ćw. uzupełniające (2 kopie)