Zadanie domowe z 10 grudnia

Termin wykonania:

Podręcznik do literatury: str. 83, ćw. G-3, G-4, G-5.