zadanie domowe religia na 2/4/23

Termin wykonania:

ćwiczenia i zadanie domowe ze strony 35