zadanie domowe na9/23/2023

Język polski ćw.6,7/18, nauczyć się opowiadać o powstaniu warszawskim ze str.14. Historia ćw.1/15, ćw.3,4/16