Zadanie domowe na dzień 7 stycznia 2023r.

Termin wykonania:

Ćwiczenia: 4 strona 106, 5 strona 107.
Na podstawie podęcznika strony 112-114, internetu lub innych źródeł przygotuj mapę myśli o Janie Kochanowskim.