Zadanie domowe na 9 marca

Język polski

Ćwiczenie 3 – strona 102, ćwiczenie 1 – strona 97.

Przeczytaj uważnie opisy: Ulubiony kubek, Ogród Aliny – str. 104-105. Zapamiętaj jak najwięcej informacji dotyczących opisywanych obiektów.

Historia

Przygotuj się do krótkiego sprawdzianu wiadomości. Obowiązuje znajomość dat i nazwisk występujących w ćw. 2, 3 – Karta pracy: Robotnicze protesty. Powstanie “Solidarności”.