Zadanie domowe na 9 grudnia

Termin wykonania: 9 grudnia, 2023

Napisz 5-6 zdań o Zawiszy Czarnym