Zadanie domowe na 9 grudnia 2023

Język polski

Napisz na oddzielnej kartce papieru sprawozdanie z wyjazdu na koncert Warszawa – miasto nieugięte. Wykorzystaj informacje zgromadzone na karcie pracy wykonanej w klasie 2 grudnia oraz wiadomości i ćwiczeń z podręcznika (strona 189-191). Liczba słów -140.

Historia

Przygotuj się do testu wiadomości. Materiał, który należy powtórzyć znajduje się na kartach pracy Okupacja w Polsce oraz Podkreśl prawidłowe stwierdzenia. Obie karty były wypełniane podczas zajęć w klasie.