zadanie domowe na 9/16/2023

Proszę uczniów o dokończenie ćwiczeń ze stron 9-10 i przeczytanie czytanki pt. Warszawa1944 ze str. 11-12.