Zadanie domowe na 8 października

Termin wykonania: 8 października, 2022

Język polski

  1. Naucz się płynnie czytać tekst “Gdzie jest mój pies”.
  2. Wykonaj pisemnie w podręczniku ćw.3 – str.71 i ćw.4 – str.72. Ćwiczenie 4. wykonasz po zapoznaniu się z idiomami zawierającymi rzeczownik pies.
  3. Powtórz pytania o podmiot i orzeczenie – na początku lekcji będzie ćwiczenie na rozpoznawanie podmiotu i orzeczenia w zdaniach pojedynczych (na oceny).

Geografia – zadanie na 15 października

  1. Wykonaj pisemnie w podręczniku ćw.1- str.13.
  2. Uzupełnij tabelę z województwami str. 10-11 (1 lub 3 dodatkowe przykłady).
  3. Poćwicz pisownię i wymowę rzeczownika województwo.
  4. Zapytaj rodziców, w którym województwie się urodzili. Odszukaj je na mapie administracyjnej Polski (podręcznik).