Zadanie domowe na 7 października

Język polski

  • Wykonaj pisemnie ćwiczenie 1 – strona 37;
  • Przygotuj do głośnego, płynnego czytania tekst Ach, ci Beatlesi – strona 120 -121;
  • Przygotuj się do ustnej odpowiedzi na pytanie nr 2 – strona 121 ( podkreśl odpowiednie fragmenty w tekście);

Geografia

Ćwiczenie 4 – strona 9