Zadanie domowe na 7 października

Podręcznik: str. 24 (ćw. I), str. 25 (ćw. II, ,,Mówimy i piszemy” wpisujemy do zeszytu), str. 26 (ćw. 3, 4, 5).