Zadanie domowe na 6 kwietnia 2024 r.

Język polski Ćwiczenie 3 – strona 166, ćwiczenie 7, 8 – strona 168. Uczniowie nieobecni 23 marca powinni zapoznać się z rozdziałem Liczył, liczył… policzył. Czasowniki niedokonane i dokonane oraz wykonać ćwiczenia 1, 2, 5, 6 – strona 164-167

Geografia

Upewnij się, że dokończyłeś/dokończyłaś uzupełnianie ćwiczenia 2 – str. 57. Ćwiczenie 1- strona 91.