Zadanie domowe na 5 listopada

Termin wykonania: 5 listopada, 2022

Język polski 1. Ćwiczenie 5, str. 31 (Należy użyć czasowniki z żółtej ramki – ćw. 5, str. 30).

2. Ćwiczenie 7a, str. 36

Geografia 1. Dokończ (jeśli tego ktoś nie zdążył zrobić w klasie) odpowiedzi na pytania otrzymane na kartce na ostatniej lekcji geografii.

2. Ćwiczenie 1, 3 – str. 18