Zadanie domowe na 4 marca

Termin wykonania:

Podręcznik do literatury: str. 127, ćw. 1, 2, 3; str. 128, ćw. 4, 5, 6.