Zadanie domowe na 4 lutego

Termin wykonania:

Język polski Wykonaj ćwiczenia w podręczniku: strona 144 – ćwiczenie 5; strona 191- ćwiczenie 3; strona 192 – ćwiczenie 5ab

Geografia

Na mapie Polski (podręcznik strona 88-89) odszukaj miasta: Częstochowa, Zielona Góra, Opole, Białystok, Kielce, Warszawa. Następnie określ, gdzie to miasto leży (nazwa krainy geograficznej). Ułóż 6 zdań. Każde zdanie powinno zawierać nazwę miasta, nazwę krainy geograficznej i zwrot leży na... lub znajduje się na... np. Koszalin leży na Pobrzeżu Słowińskim.