zadanie domowe na 4/29/2023

Termin wykonania: 29 kwietnia, 2023

Proszę uczniów o przeczytanie tekstu ze str.56-57 i przygotowanie się do pogadanki na przeczytany temat .