Zadanie domowe na 4/27/2024

Proszę uczniów o doskonalenie czytania- wybrany fragment z naszej książki do nauki języka polskiego. Na najbliższym spotkaniu będziemy wspólnie pisać test sprawdzający nasze umiejętności ze str.229-232.