Zadanie domowe na 4/27/2024 Religia

Proszę uczniów o nauczenie się modlitwy Koronki do Miłosierdzia Bożego ( treść modlitwy została uczniom podana na katechezie)